Iz gradske upraveZamolba za dostavu podataka potrebnih za izdavanje gradskog glasila "Središćanske novine"

srijeda, 07 listopad 2015

article thumbnaiREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE GRADONAČELNIK – Klasa: 021-05/15-01/1761 Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1 Mursko Središće,...
+ puna verzija

Iz gradske upravePriopćenje u svezi rekonstrukcije ulice Antuna Mihanovića u Murskom Središću

ponedjeljak, 05 listopad 2015

article thumbnail
+ puna verzija

DogađanjaNatječaj za potpore mladim poljoprivrednicima

ponedjeljak, 05 listopad 2015

article thumbnaiPoštovani, Objavljen je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje...
+ puna verzija

Iz gradske upraveZaključci - 104. sjednica kolegija gradonačelnika

ponedjeljak, 05 listopad 2015

article thumbnaiTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45....
+ puna verzija

Iz gradske upraveIzrada energetskog pregleda javne rasvjete Grada Mursko Središće

ponedjeljak, 05 listopad 2015

article thumbnaiREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE GRADONAČELNIK – Mursko Središće, 02.10.2015. PREDMET: Izrada energetskog pregleda javne rasvjete Grada...
+ puna verzija

Iz gradske upravePriopćenje za javnost u svezi adaptacije Centra za kulturu

petak, 02 listopad 2015

article thumbnaiREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE GRADONAČELNIK - Klasa: 021-05/15-01/1702-1 Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1 Mursko Središće,...
+ puna verzija

Iz gradske upraveZaključci 103. kolegija gradonačelnika

srijeda, 30 rujan 2015

article thumbnaiTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45....
+ puna verzija

Događaji TZ GMSKud "Mura" prisustvovao obilježavanju Danu Središća

ponedjeljak, 28 rujan 2015

article thumbnaiSredišće je jedan od kvartova Novog Zagreba koji danas broji nešto više od 4.000 stanovnika i ima više od 300 poslovnih subjekata - uz brojne obrtnike tu su poslovnice...
+ puna verzija

Iz gradske upraveSportska dvorana Mursko Središće - tjedni raspored 2015-2016

petak, 25 rujan 2015

article thumbnail
+ puna verzija

Ostale vijesti
Nema sadržaja.