Iz gradske upravePo prvi puta dodijeljene jednokratne potpore studentima

ponedjeljak, 26 rujan 2016

article thumbnail- OBAVIJEST – Po prvi puta dodijeljene jednokratne potpore studentima Početkom veljače 2016.g. raspisan je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada...
+ puna verzija

Iz gradske upraveZaključci - 137. sjednica - kolegij gradonačelnika

ponedjeljak, 26 rujan 2016

article thumbnaiTemeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45....
+ puna verzija

Iz gradske upraveSportska dvorana - tjedni raspored 2016-2017

ponedjeljak, 26 rujan 2016

article thumbnail
+ puna verzija

Iz gradske upraveObjava javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće

ponedjeljak, 26 rujan 2016

article thumbnailREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE - GRADONAČELNIK - Klasa: 021-05/16-01/2212 Ur.broj: 2109/11-1-01/1-16-1 Mursko Središće,...
+ puna verzija

Iz gradske upraveOtvaranje Ispostave hitne medicine u Murskom Središću

srijeda, 21 rujan 2016

article thumbnailREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE - GRADONAČELNIK - Klasa: 021-05/16-01/2221 Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1 Mursko Središće,...
+ puna verzija

DogađanjaProgram sajam sigurnosti i prevencije 2016 i obilježavanje dana policije

srijeda, 21 rujan 2016

article thumbnail
+ puna verzija

Iz gradske upraveZaključci - 136. sjednica - kolegij gradonačelnika

ponedjeljak, 19 rujan 2016

article thumbnail
+ puna verzija

Iz gradske upraveRadni sastanak u svezi osnivanja Hitne medicine u Gradu Mursko Središće

ponedjeljak, 19 rujan 2016

article thumbnaiREPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD MURSKO SREDIŠĆE GRADONAČELNIK – U Murskom Središću, 19.09.2016. PREDMET:  Radni sastanak u svezi osnivanja Hitne...
+ puna verzija

Iz gradske upraveZaključci - 18. sjednica Gradskog vijeća

ponedjeljak, 19 rujan 2016

article thumbnail
+ puna verzija

Ostale vijesti
Nema sadržaja.