Zaključci 6. sjednice Gradskog poglavarstva
cetvrtak, 16 listopad 2008

Temeljem članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/97), Gradsko poglavarstvo Grada Mursko Središće na 6. sjednici održanoj dana 14.10.2008. godine, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 • Gradsko poglavarstvo usvaja zapisnik 4. i 5. (izvanredne) sjednice Gradskog poglavarstva,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2008. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama plana nabave Grada Mursko Središće za 2008. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2008. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatanje i usvajanje,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za 2008. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog zaključka o odlukama za privrednu zonu Jug u Murskom Središću, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Također se usvaja zaključak da će gradonačelnik Dobranić Josip stupiti u kontakt s Državnim tajnikom g. Leo Begovićem u svrhu prolongiranja roka pravdanja dostavljenih sredstava u iznosu od 150.000,00 kn,
 • Gradsko poglavarstvo razmatralo je ponude za uređenje stare kapure na groblju u Murskom Središću, te usvaja zaključak da će se isto predvidjeti u gradskom proračunu za 2009. godinu,
 • a) Gradsko poglavarstvo razmatralo je zamolbe za povećanje ekonomske cijene dječjeg vrtića "Dječja maštanja" i „Maslačak“ Mursko Središće, te usvaja zaključak da odobrava povećanje ekonomske cijene za 8% i isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  b) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da se ne prihvaća izvješće predsjednika Upravnog vijeća DV Maslačak Nerer Maria u svezi poslovanja vrtića jer je isto ocijenjeno nedostatnim, već se od Upravnog vijeća ponovo traži službeno očitovanje u svezi poslovanja DV Maslačak Mursko Središće,
  c) Sa 2 glasa ZA i 3 glasa SUZDRŽAN, Gradsko poglavarstvo ne usvaja prijedlog da Grad Mursko Središće Dječjem vrtiću Maslačak ispostavi račun tj. da se knjigovodstveno vodi dugovanje za najam prostorija u zgradi te za vršenje knjigovodstvenih usluga za potrebe DV Maslačak u Gradskoj upravi,
 • a) Gradsko poglavarstvo usvaja izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće u 2007. godini,
  b) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak u svezi zamolbe za sponzorstva mjeseca knjige, na način da se odobrava 1.500,00 kn novčane pomoći iz sredstava za knjižnicu,
 • Gradsko poglavarstvo razmatralo je pismo namjere za projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete, s otplatom iz ušteda – HEP Esco Zagreb, te usvaja zaključak da je potrebno prikupiti informacije da li će i druge jedinice lokalne samouprave na području Međimurje pristupiti istom, te pismo uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • Gradsko poglavarstvo razmatralo je ponude za izradu i montažu autobusnog stajališta u Peklenici, te usvaja zaključak da se prihvaća najpovoljnija ponuda firme Tekeli projekt inženjering d.o.o. Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 20.587,50 kn,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja zaključke u svezi podnesenih zamolbi:
  a) Međimursko veleučilište Čakovec – zamolba za financijsku potporu realizirati će se u gradskom proračunu za 2009. godinu, kada se utvrdi koliko su iznosi donacija ostalih jedinica lokalne samouprave,
  b) MS Wireless Mursko Središće – zamolba za korištenje sportske dvorane za Lan party 26.,27. i 28.09. se ne odobrava zbog popunjenosti termina dvorane,
  c) Županijska bolnica Čakovec - zamolba za financijsku potporu realizirati će se u gradskom proračunu za 2009. godinu, kada se utvrdi koliko su iznosi donacija ostalih jedinica lokalne samouprave
  d) radno vrijeme trgovine METSS, prodavaonica br. 1, Mursko Središće – zamolba za radno vrijeme trgovine od 07,00 do 22,00 sati se ne odobrava, već će se poduzeću METSS dostaviti važeća odluka o radu trgovina na području Grada Mursko Središće,
  e) Dječji vrtić Sunčeko, Selnica – odobrava se sufinanciranje plaćanja ekonomske cijene boravka djece u vrtiću isto kao i svim drugim dječjim vrtićima na području Grada Mursko Središće,
  f) PD Bundek Mursko Središće, sportska dvorana – odobrava se besplatno korištenje sportske dvorane i tepiha za borilište dana 17.01. (poslije podne) 18.01.2009. godine, (cijeli dan) u svrhu organizacije Vincekovog pohoda. Ne odobrava se zamolba za pomaganje gradskih komunalnih radnika kod postavljanja tepiha, već je to obveza PD Bundek kao organizatora,
  g) NK Mura, Hlapičina – odobrava se isplata 2.500,00 kn tj. preostalih sredstava predviđenih za NK Mura u gradskom proračunu za ovu godinu, dok će se razlika traženih potrebnih sredstava za dogradnju spremišta za kosilicu, opremu za navodnjavanje, lajnanje igrališta i ostalu sportsku opremu predvidjeti u proračunu za 2009. godinu, u sredstvima za sport,
  h) Atletski klub Mursko Središće – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.400,00 kn ukupno za kupnju sportske opreme za atletičarke Marta Gunc i Melani Kraljić, iz kapitalnih donacija za nabavu opreme,
  i) račun Vlado Hofer, Samobor – odobrava se podmirenje računa za ugostiteljske usluge za službeni posjet Rujan festu u Zagrebu dana 28.09., u iznosu od 1.000,00 kn, iz sredstava za udruge,
  j) PD Bundek Mursko Središće, monografija – odobrava se isplata 2.000,00 kn za reklamu u monografiji PD Bundek, veličine 1 stranice 18 x 18 cm, što će biti realizirano u gradskom proračunu za 2009. godinu,
  k) udruga Prijatelji Čakovec – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kn, iz sredstava za dobrotvorne udruge,
  l) Društvo žena Križovec – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći tj. podmirenje računa u trgovini za potrebe organizacije manifestacije Dani kruha dana 12.10.2008. godine u Križovcu, iz sredstava za udruge,
  m) Srpak Dražen, donacija za Caritas Mursko Središće – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.500,00 kn, iz sredstava za dobrotvorne udruge,
 • Gradsko poglavarstvo usvaja zaključke pod točkom ostala pitanja, primjedbe i prijedlozi:
  a) Quadro d.o.o., Križovec – Gradsko poglavarstvo odobrava zahtjev za korištenje javne površine u Križovcu, k.č.br. 569/1, u svrhu uređenja parka, igrališta za djecu i parkirališta. Navedeni prijedlog dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  b) Kutnjak Josip, Mursko Središće – Gradsko poglavarstvo razmotrilo je primjedbe, te usvaja sljedeće zaključke: 1) paljenje smeća na području Grada Mursko Središće regulirano je odlukom o komunalnom redu a nadzor provodi komunalni redar u suradnji s policijom, prema potrebi, 2) preniska vrata sanitarnog čvora na groblju u Murskom Središću zamijenit će se kod rekonstrukcije mrtvačnice početkom 2009. godine, a do tada će se na vrata staviti natpis upozorenja, 3) srušeni prometni znak stop na križanju ulica Tekstilna i Josipa Šajnovića u Murskom Središću je saniran i ponovo postavljen,
  c) Dobranić transporti, Vladimir Dobranić, Mursko Središće – Gradsko poglavarstvo razmatralo je pismo namjere za najam zemljišta k.č.br. 696 u industrijskoj zoni Jug u Murskom Središću, te odgovara sljedeće: navedeno zemljište trenutno nije u vlasništvu Grada Mursko Središće, već je u tijeku postupak prijenosa i kada to bude izvršeno biti će raspisan javni natječaj za prodaju navedenog zemljišta,
  d) izmjene urbanističkog plana MŽ – VMO Mursko Središće – Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da će sve realne prijedloge mjesnih odbora uvažiti i dostaviti nadležnim službama Međimurske županije u svrhu izmjena u urbanističkom planu Međimurske županije,
  e) predugovor o priključenju javne rasvjete za obalu rijeke Mure u Murskom Središću – Gradsko poglavarstvo prihvaća navedeni predugovor od Elektre Čakovec u iznosu od 12.200,00 kn,
  f) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da će tijekom 2009. Godine platiti troškove u iznosu od 3.000,00 kn za postavljanje spomen ploče 100 x 60 cm glumcu Ivi Šubiću u Murskom Središću kod Gradske knjižnice, te troškove u iznosu od cca. 6.000,00 kn netto za izradu brončanog odljeva glave glumca kao i troškove autorskog honorara za isto, a što je izvršila Matica hrvatska ogranak Čakovec,
  g) Odbor za promidžbu Grada Mursko Središće – Gradsko poglavarstvo usvaja prijedlog Leček Ivana za osnivanje navedenog odbora i povjerenstava, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
  h) kiparska kolonija Mura 2008 – Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da se pravnik Štefanić Miljenko zadužuje za provjeru svih postojećih dogovora i ugovora s kiparima koje je potpisao bivši gradonačelnik Klennert Rudolf, te izradi prijedlog novog ugovora za koloniju koji je u interesu Grada Mursko Središće,
  i) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da se za člana u Službenički sud pri Međimurskoj županiji predlaže Štefanić Miljenko,
  j) zamolba Monike Frančić iz Križovca za sufinanciranje boravka djeteta u DV Srčeko u Vratišincu se ne odobrava, već se upućuje da dijete upiše u bilo koji od dječjih vrtića u Murskom Središću, jer odjeljenje u Peklenici više nema mjesta,
  k) zamolba poduzeća Promming d.o.o. Čakovec za kompenzacijom dugovanja 21.063,12 kn za komunalnu naknadu prema Gradu, tj. da se isto kompenzira sa dugovanjem DV Maslačak za kupljeni namještaj se ne odobrava, jer isto nema pravne osnove, s obzirom da nema vjerovničko-dužničkih odnosa između svih sudionika predložene trojne kompenzacije,
  l) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da se gradonačelnik Dobranić Josip ovlašćuje za donošenje odluke za odabir najpovoljnijeg izvođača po natječaju za gradnju pješačko-biciklističkih staza u Frankopanskoj ulici u Murskom Središću, te je procijenjeno da su dvije ponude (Pavlic asfalt beton Goričan i Branko Žganec Mursko Središće) potpune što se tiče tražene natječajne dokumentacije, dok Tegra d.d. Čakovec nema potpunu ponudu. Gradsko poglavarstvo zaključuje da je najpovoljnija ponuda firme Auto prijevoz niskogradnja usluge građevinske mehanizacije vlasnika Žganec Branka u iznosu od 300.507,35 kn, uključujući i PDV,
  m) Gradsko poglavarstvo odobrava jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kn za podmirenje troškova govorničke škole u Dugoj uvali, za Repalust Anju iz Murskog Središća, učenicu 3. razreda Gimnazije Čakovec, i to iz sredstava ostalih tekućih donacija,
  n) Gradsko poglavarstvo ne prihvaća ponudu Fonda za zaštitu okoliša iz Zagreba da se na području Grada Mursko Središće postavi kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada,
  o) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da se Brda Ivan iz Križovca, temeljem podnesene zamolbe, oslobađa plaćanja troškova za priključenje na vodovodnu mrežu u Križovcu, temeljem Zakona o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, a navedena sredstva će se predvidjeti u gradskom proračunu za 2009. godinu,
  p) temeljem traženja za uređenje komunalne infrastrukture za ulicu Slatina, poduzeća IAF, Sobočan interijeri i Jambrošić transporti iz Murskog Središća, Gradsko poglavarstvo daje sljedeći odgovor: 1) ponuda za produženje ulične javne rasvjete tražit će se od Elektre Čakovec za 2009. Godinu i realizirati sukladno proračunskim mogućnostima, 2) u ulici Slatine izgrađena je kanalizacijska mreža, 3) produženje ulice Slatine trenutno nije u planu VMO Mursko Središće,
  r) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak, temeljem zamolbe Jepure Josipa i Klaudije, da će gradski komunalni radnici srušiti staru brezu u Istarskom Naselju u Murskom Središću,
  s)
  Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da će se izvršiti doznaka 1.600,00 Kn za Turističku zajednicu Grada Mursko Središće, iz proračunski predviđenih sredstava za njihove potrebe,
  š) Gradsko poglavarstvo usvaja zaključak da je potrebno sazvati sastanak svih sportskih klubova i udruga na području Grada s predstavnicima Gradskog poglavarstva, u cilju dogovora daljnje suradnje.

 

Navedeni zaključci usvojeni su jednoglasno sa 5 glasova ZA, osim zaključka pod točkom 8.c) koji nije usvojen sa 2 glasa ZA i 3 SUZDRŽAN. Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće te u lokalnim tjednicima.

GRADSKO POGLAVARSTVO
MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/08-01/936
Ur.broj: 2109/11-08-01
Mursko Središće, 15.10.2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Dobranić Josip, ing.