Vrtići


 

-Dječji vrtić «Maslačak» Mursko Središće

-Dječji vrtić "Dječja Maštanja" Mursko Središće

 

Dječji vrtić «Maslačak» Mursko Središće

Trg braće Radića 4
40315 Mursko Središće
Tel: 040/543-440
Fax: 370-775
Područno odjeljenje Peklenica: 040/867-123

Matični broj: 01385461
OIB: 13832381125
Žiro račun: 23920007-1100035922

Samostalna ustanova od 01.09.1998. godine, osnivač Grad Mursko Središće

Ravnateljica: Spomenka Cilar
Odgojitelji: Radmila Baljak, Gabrijela Barat, Smiljka Palfi, Spomenka Cilar, Nikolina GogićMihaela Sovar, Vera Varga, Dijana Fučko, Željka Škvorc, Marta Varga
Kuharica: Marijana Breglec
Spremačice: Ljubica Kutnjak, Nevenka Trstenjak

Vrtić djeluje na dvije lokacije: 

U MURSKOM SREDIŠĆU
 • jaslička skupina „Zečići“ (od 1-3 god.); odgojitelji Mihaela Sovar i Željka Škvorc
 • mlađa odgojna skupina „Pačići“ (od 3-4 god.); odgojitelji Gabrijela Barat i Radmila Baljak
 • srednja odgojna skupina „Vrapčići“ (od 4-5,5 god.); odgojitelji Smiljka Palfi i Spomenka Cilar
 • starija odgojna skupina „Ježići“ (od 5,5-7 god.); odgojitelji Nikolina Gogić i Marta Varga
U PEKLENICI
 • mješovita skupina „Suncokreti“ (od 3-7 god.); odgojitelji Vera Varga i Dijana Fučko

Radno vrijeme vrtića je od 5.30 – 16.30, prema potrebi i nakon 16.30 (ukoliko ima više zainteresiranih roditelja).
Dječji vrtić svoju djelatnost obavlja i ostvaruje na području grada Mursko Središće.

Pravo na predškolski odgoj i naobrazbu imaju sva djeca predškolske dobi.

U dječjem vrtiću „Maslačak“ provode se sljedeći programi:

 1. Redoviti program njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
  a) cjelodnevni 10-satni boravak
  b) poludnevni boravak-6-satni boravak – od 7.30-13.30
      4-satni boravak – od 9.00-13.00
 2. Program rada s djecom romske nacionalne manjine – integriran 10-satni boravak
 3. Drugi kraći i rekreacioni programi
  a) rano učenje stranog jezika – 1 puta tjedno po 45 minuta temeljem provedenih anketa
  b) igraonice: likovna, plesna, dramsko-scenska, mali folklor, strani jezik
  c) jednodnevni izleti na području Međimurske županije
  - šetnje i posjete raznim institucijama
  - izleti u prirodu 
  - programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja – učestvovanje u javnim nastupima
  - obilježavanje svjetskih dana, svečanosti

Kraći programi – igraonice sprovode se unutar redovitog programa jedan puta tjedno i ne naplaćuju se dodatno.


Posebna pažnja posvećuje se njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlja djece. Od samog početka djetetovog polaženja u vrtić trudimo se osigurati sigurno okruženje, atmosferu razumijevanja, prihvaćanja i podržavanja djeteta te njegovih osjećaja i potreba.

Kvaliteta života i odrastanja djeteta predškolske dobi, podrazumijeva kontinuirani dnevni ritam, zdravu i uravnoteženu prehranu te svakodnevni boravak na svježem zraku.

Posebnu pozornost posvećujemo prehrani. Svakodnevno se priprema svježa hrana pri čemu se planiranjem jelovnika vodi računa o kalorijskim vrijednostima, udjelu bjelančevina, masti, ugljikohidrata, vitamina i minerala.
Svakodnevno je organiziran boravak na svježem zraku radi pozitivnog djelovanja na organizam i zdravlje djece. Svaki boravak na svježem zraku prilagođen je vremenskim prilikama.
Nastojimo zadovoljiti prirodne potrebe djeteta za igrom i kretanjem

Jednodnevni odlasci u prirodu obuhvaćaju posjet livadi, voćnjaku i šumi.


Ekonomska cijena boravka:

 • jaslice 1.507,02 
 • vrtić-10-satni boravak 1.205,30
 • 6-satni boravak 989,51
 • 4-satni boravak 781,32

Grad Mursko Središće sufinancira za svu djecu čiji roditelji imaju stalno prebivalište na području Grada Mursko Središće u visini 45% ekonomske cijene.

Obveza roditelja u sufinanciranju ekonomske cijene vrtića:

 • 55% ekonomske cijene 
 • 75% ekonomske cijene ukoliko bilo koji od roditelja radi u inozemstvu
 • 30% ekonomske cijene za drugo dijete koje boravi u vrtiću
 • 35% ekonomske cijene – samohrani roditelj
 • 20% ekonomske cijene – ako je jedan od roditelja redoviti student

U cijelosti se oslobađaju plaćanja cijene roditelji za djecu:

 • Za svako treće ili naredno dijete pod uvjetom da svi polaze dječji vrtić
 • Ako je samohrani roditelj ujedno i redoviti student

Ravnateljica: Spomenka Cilar


 

 

Dječji vrtić "Dječja Maštanja" Mursko Središće

Frankopanska 62, 40 315 Mursko Središće

040/543-937

Skupine djece: " RIBICE "
                            " JEŽIĆI "

Odgajatelji: IVANA TRSTENJAK
                     MICHAELA TARANDEK
                     KRISTINA JALŠOVEC
                     ŽELJKA DEBELEC

Tehničko osoblje: DANICA SAKAČ

Web-stranica: Dječja Maštanja